ที่ทำการไปรษณีย์กะเฉด จังหวัดระยองที่ทำการไปรษณีย์กะเฉด (ปณ. กะเฉด)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์กะเฉด (KACHET POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 33/3 หมู่ 3 ตำบลกะเฉด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21100
โทรศัพท์ : 038 647 100
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 21100

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกะเฉด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
  • ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  ปิดทำการ
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์กะเฉด


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง