ที่ทำการไปรษณีย์เพ จังหวัดระยองที่ทำการไปรษณีย์เพ (ปณ. เพ)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เพ (PHE POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 156/21 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160
โทรศัพท์ : 038 652 096
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 21160

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
  • ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
  • ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  ปิดทำการ
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์เพ


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง