ที่ทำการไปรษณีย์ระยอง จังหวัดระยองที่ทำการไปรษณีย์ระยอง (ปณ. ระยอง)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ระยอง (RAYONG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 125 ถนนสุขุมวิท ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ : 038 615 601
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 21000

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
  • ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
  • ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
  • ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
  • ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
  • ตำบลน้ำคอก อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
  • ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
  • ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
  • ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00
วันอาทิตย์ : 09.00 - 12.00
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 09.00 - 12.00

แผนที่ไปรษณีย์ระยอง


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง