ที่ทำการไปรษณีย์วังจันทร์ จังหวัดระยองที่ทำการไปรษณีย์วังจันทร์ (ปณ. วังจันทร์)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์วังจันทร์ (WANG CHAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 152/1 หมู่ 1 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 21210
โทรศัพท์ : 038 888 286
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 21210

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
  • ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
  • ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
  • ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์วังจันทร์


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง