ที่ทำการไปรษณีย์คลองหลวง สาขา 1 | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการ

 


ที่ทำการไปรษณีย์คลองหลวง สาขา 1 (ปณ. นครหลวง สาขา 1)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์คลองหลวง สาขา 1 (KHLONG LUANG POST OFFICE BRANCH 1)
ที่อยู่ : เลขที่ 58 หมู่ 9 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT) ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0 2524 5061
สังกัด : ปน. (น)
รหัสไปรษณีย์ : 12120

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
  • ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
  • ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
  • ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์คลองหลวงที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ