ที่ทำการไปรษณีย์ท่าบุญมี จังหวัดชลบุรี

 


ที่ทำการไปรษณีย์ท่าบุญมี (ปณ. ท่าบุญมี)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ท่าบุญมี (THA BUNMI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 5 หมู่ 4 ถนนเกาะโพธิ์-สามแยก ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 20240
โทรศัพท์ : 038 209 504
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 20240

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
  • ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
  • ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
  • ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  ปิดทำการ
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ท่าบุญมี


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

-------------------------------------------------------------------------------------------