ที่ทำการไปรษณีย์อ่าวลึก จังหวัดกระบี่ที่ทำการไปรษณีย์อ่าวลึก (ปณ. อ่าวลึก)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์อ่าวลึก (AO LUEK POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 14/9 หมู่ 2 ถนนอ่าวลึก-แหลมสัก ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 81110
โทรศัพท์ : 075 681 344
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 81110

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเขาใหญ่ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
  • ตำบลคลองยา อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
  • ตำบลคลองหิน อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
  • ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
  • ตำบลบ้านกลาง อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
  • ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
  • ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
  • ตำบลอ่าวลึกน้อย อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
  • ตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ : 09.00 - 12.00
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์อ่าวลึก
ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง