แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร | ข้อมูลแขวง พื้นที่ ประชากร รหัสไปรษณีย์ สถานที่ติดต่อ

แขวงวังบูรพาภิรมย์ เป็น 1 ในจำนวน 12 แขวงของเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สภาพโดยทั่วไปเป็นแหล่งทำมาค้าขาย สถานศึกษา สถานที่ราชการ และแหล่งอยู่อาศัยที่หนาแน่น สถานที่สำคัญในแขวงวังบูรพาภิรมย์ เช่น วังบูรพาภิรมย์ (แต่นิยมเรียกติดปากว่าวังบูรพา) สะพานพระพุทธยอดฟ้า ศูนย์การค้าดิโอลด์สยามพลาซ่า ปากคลองตลาด ศาลาเฉลิมกรุง ตลาดพาหุรัด ตลาดบ้านหม้อ และสถานีรถไฟฟ้าสามยอด เป็นต้น

อาณาเขตภาพแสดงที่ตั้งแขวงวังบูรพาภิรมย์

ข้อมูลสำคัญของแขวงวังบูรพาภิรมย์


สถานที่ติดต่อ

สำนักงานเขตพระนคร เลขที่ 78 ซอยสามเสน 3 (วัดสามพระยา) ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทรศัพท์ : 0 2628 9066

แผนที่แขวงวังบูรพาภิรมย์ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ