ที่ทำการไปรษณีย์ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

 


ที่ทำการไปรษณีย์ลาดพร้าว (ปณ. ลาดพร้าว)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ลาดพร้าว (LAT PHRAO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 2299 ถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0 2514 0014
สังกัด : ปน. (น)
รหัสไปรษณีย์ : 10310

พื้นที่ให้บริการ

  • แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร (เฉพาะ ถนนลาดพร้าว ฝั่งที่เป็นเลขคี่ตั้งแต่ ลาดพร้าว 79 ถึง ลาดพร้าว 101)
  • แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร (เฉพาะ ถนนลาดพร้าว ฝั่งที่เป็นเลขคู่ตั้งแต่ ลาดพร้าว 88 ถึง ลาดพร้าว 128 และถนนรามคำแหง ซอย 9, 21, 39, 43/1, 53, 65 และถนนศรีวรา (ทาวน์อินทาวน์) และ ถนนอินทราภรณ์)
  • แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร (เฉพาะ ถนนลาดพร้าว ฝั่งที่เป็นเลขคู่ตั้งแต่ ลาดพร้าว 48/1 ถึง ลาดพร้าว 84)
  • แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร (เฉพาะ ถนนลาดพร้าว ฝั่งที่เป็นเลขคี่ตั้งแต่ ลาดพร้าว 45/1 ถึง ลาดพร้าว 71)
  • แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
  • แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
  • แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.00 - 20.00 น.
วันเสาร์ :  08.00 - 17.00 น.
วันอาทิตย์ : 08.00 - 12.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 08.00 - 12.00 น.

แผนที่ไปรษณีย์ลาดพร้าวที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง