ที่ทำการไปรษณีย์โนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

 


ที่ทำการไปรษณีย์โนนสัง (ปณ. โนนสัง)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์โนนสัง (NON SANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 3 หมู่ 10 ถนนสุปัญญา ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 39140
โทรศัพท์ : 042 375 311
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 39140

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
  • ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
  • ตำบลโคกใหญ่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
  • ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
  • ตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
  • ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
  • ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
  • ตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
  • ตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
  • ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์โนนสังที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงSCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...