ที่ทำการไปรษณีย์อ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร

 


ที่ทำการไปรษณีย์อ้อมน้อย (ปณ. อ้อมน้อย)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์อ้อมน้อย (OM NOI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 105 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 0 2420 2399
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 74130

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : 09.00 - 12.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 09.00 - 12.00 น.

แผนที่ไปรษณีย์อ้อมน้อย


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง