ที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ทอง | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการ

 


ที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ทอง (ปณ. โพธิ์ทอง)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ทอง (PHO THONG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 91 หมู่ 2 ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 14120
โทรศัพท์ : 035 691 151
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 14120

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
 • ตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
 • ตำบลทางพระ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
 • ตำบลบ่อแร่ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
 • ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
 • ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
 • ตำบลบางระกำ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
 • ตำบลโพธิ์รังนก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
 • ตำบลยางซ้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
 • ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
 • ตำบลสามง่าม อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
 • ตำบลหนองแม่ไก่ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
 • ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
 • ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
 • ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์โพธิ์ทองที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ