ที่ทำการไปรษณีย์บางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

 


ที่ทำการไปรษณีย์บางคนที (ปณ. บางคนที)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บางคนที (BANG KHONTHI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 96/3 หมู่ 6 ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 75120
โทรศัพท์ : 034 751 370
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 75120

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
 • ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
 • ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
 • ตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
 • ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
 • ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
 • ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
 • ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
 • ตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
 • ตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
 • ตำบลบ้านปราโมทย์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
 • ตำบลยายแพง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
 • ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์บางคนที