ที่ทำการไปรษณีย์บางปู จังหวัดสมุทรปราการ

 


ที่ทำการไปรษณีย์บางปู (ปณ. บางปู)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บางปู (BANG PU POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 400 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 0 2323 2321
สังกัด : ปน. (ต.)
รหัสไปรษณีย์ : 10280

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
  • ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
  • ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
  • ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
  • ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
  • ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ :  08.00 - 17.00 น.
วันอาทิตย์ : 08.00 - 12.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 08.00 - 12.00 น.

แผนที่ไปรษณีย์บางปูที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง