ที่ทำการไปรษณีย์ปากพลี จังหวัดนครนายก

 


ที่ทำการไปรษณีย์ปากพลี (ปณ. ปากพลี)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ปากพลี (PAK PHLI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 307 หมู่ 3 ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 26130
โทรศัพท์ : 037 399 633
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 26130

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
  • ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
  • ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
  • ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
  • ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
  • ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
  • ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ปากพลี


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง