ที่ทำการไปรษณีย์ชุมพร จังหวัดชุมพร

 


ที่ทำการไปรษณีย์ชุมพร (ปณ. ชุมพร)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ชุมพร (CHUMPHON POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 263 ถนนปรมินทรมรรคา ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000
โทรศัพท์ : 077 511 012
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 86000

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร หมู่ 6
  • ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร หมู่ 1-6, 8
  • ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
  • ตำบลท่ายาง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร หมู่ 2-8, 11
  • ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
  • ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
  • ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
  • ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
  • ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร หมู่ 1-3, 5-7, 10-11
  • ตำบลหาดพันไกร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.00 - 19.00 น.
วันเสาร์ :  08.00 - 16.00 น.
วันอาทิตย์ : 08.30 - 16.30 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 08.30 - 16.30 น.

แผนที่ไปรษณีย์ชุมพร


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

---------------------------------------------------------------------------------------