ที่ทำการไปรษณีย์มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

 


ที่ทำการไปรษณีย์มุกดาหาร (ปณ. มุกดาหาร)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์มุกดาหาร (MUKDAHAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 18 ถนนพิทักษ์พนมเขต ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042 611 065
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 49000

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกุดแข้ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
 • ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
 • ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
 • ตำบลดงมอน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
 • ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
 • ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
 • ตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
 • ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
 • ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
 • ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
 • ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
 • ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
 • ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : 09.00 - 12.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 09.00 - 12.00 น.

แผนที่ไปรษณีย์มุกดาหารที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...