ที่ทำการไปรษณีย์หนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

 


ที่ทำการไปรษณีย์หนองไผ่ (ปณ. หนองไผ่)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์หนองไผ่ (NONG PHAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 262 หมู่ 6 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67140
โทรศัพท์ : 056 781 630
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 67140

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกองทูล อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
  • ตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
  • ตำบลท่าแดง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
  • ตำบลบ่อไทย อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
  • ตำบลบัววัฒนา อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
  • ตำบลบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
  • ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
  • ตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
  • ตำบลวังโบสถ์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
  • ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์หนองไผ่ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงSCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...