ที่ทำการไปรษณีย์เชียงของ จังหวัดเชียงราย

 


ที่ทำการไปรษณีย์เชียงของ (ปณ. เชียงของ)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เชียงของ (CHIANG KHONG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 48/5 หมู่ 8 ถนนสายกลาง ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140
โทรศัพท์ : 053 791 555
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 57140

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
  • ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
  • ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
  • ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
  • ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
  • ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
  • ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์เชียงของ


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง