ที่ทำการไปรษณีย์บ่อไร่ จังหวัดตราด

 


ที่ทำการไปรษณีย์บ่อไร่ (ปณ. บ่อไร่)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บ่อไร่ (BO RAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 100/1 หมู่ 3 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 23140
โทรศัพท์ : 039 591 252
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 23140

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
  • ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
  • ตำบลนนทรีย์ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
  • ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
  • ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์บ่อไร่


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง