ที่ทำการไปรษณีย์นาแก | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการ

 


ที่ทำการไปรษณีย์นาแก (ปณ. นาแก)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์นาแก (NAKAE POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 432 หมู่ 4 ถนนมัธยมจันทร์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 48130
โทรศัพท์ : 042 571 251
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 48130

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
 • ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
 • ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
 • ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
 • ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
 • ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
 • ตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
 • ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
 • ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
 • ตำบลสีชมพู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
 • ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
 • ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
 • ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
 • ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
 • ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
 • ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30-16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์นาแก


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ