ที่ทำการไปรษณีย์สวี จังหวัดชุมพร

 


ที่ทำการไปรษณีย์สวี (ปณ. สวี)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สวี (SAWI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 448 หมู่ 5 ถนนควนตะล่อม ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
โทรศัพท์ : 077 531 009
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 86130

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
 • ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
 • ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
 • ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
 • ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
 • ตำบลทุ่งระยะ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
 • ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
 • ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
 • ตำบลปากแพรก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
 • ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
 • ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์สวี


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

---------------------------------------------------------------------------------------