ที่ทำการไปรษณีย์ราชบุรี | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการ

 


ที่ทำการไปรษณีย์ราชบุรี (ปณ. ราชบุรี)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ราชบุรี (RATCHABURI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 2 ถนนสมุทรศักดารักษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์ : 032 323 257
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 70000

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลดอนแร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลพิกุลทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลสามเรือน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลหลุมดิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : 09.00 - 12.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 09.00 - 12.00 น.

แผนที่ไปรษณีย์ราชบุรีที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ