ที่ทำการไปรษณีย์รือเสาะ | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการ

 ที่ทำการไปรษณีย์รือเสาะ (ปณ. รือเสาะ)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์รือเสาะ (RUESO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 144/5 หมู่ 1 ถนนอัครมาศอุทิศ ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 96150
โทรศัพท์ : 073 571 013
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 96150

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลสามัคคี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลสุวารี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์รือเสาะ


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ