ที่ทำการไปรษณีย์ตากใบ จังหวัดนราธิวาส

 ที่ทำการไปรษณีย์ตากใบ (ปณ. ตากใบ)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ตากใบ (TAK BAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 142/3 หมู่ 3 ถนนบรรณการ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110
โทรศัพท์ : 073 581 244
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 96110

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลนานาค อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ตากใบ


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง