ที่ทำการไปรษณีย์แว้ง จังหวัดนราธิวาส

 ที่ทำการไปรษณีย์แว้ง (ปณ. แว้ง)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์แว้ง (WAENG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 162/1 3หมู่ 2 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 96160
โทรศัพท์ : 073 659 136
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 96160

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลแม่ดง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
  • ตำบลเอราวัณ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์แว้ง


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง