ที่ทำการไปรษณีย์บึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

 


ที่ทำการไปรษณีย์บึงกาฬ (ปณ. บึงกาฬ)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บึงกาฬ (BUENG KAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 92 หมู่ 1 ถนนบำรุงราษฎร์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
โทรศัพท์ : 042 491 224
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 38000

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
 • ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
 • ตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
 • ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
 • ตำบลนาสวรรค์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
 • ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
 • ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
 • ตำบลโป่งเปือย อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
 • ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
 • ตำบลหนองเข็ง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
 • ตำบลหนองเลิง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
 • ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
 • ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
 • ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
 • ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 17.00 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : 09.00 - 12.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 09.00 - 12.00 น.

แผนที่ไปรษณีย์บึงกาฬที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ