ที่ทำการไปรษณีย์แหลมงอบ จังหวัดตราด

 


ที่ทำการไปรษณีย์แหลมงอบ (ปณ. แหลมงอบ)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์แหลมงอบ (LAEM NGOP POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 1/2 หมู่ 6 ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 23120
โทรศัพท์ : 039 597 240
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 23120

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด
  • ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
  • ตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
  • ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
  • ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์แหลมงอบ


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง