ที่ทำการไปรษณีย์แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

 


ที่ทำการไปรษณีย์แปลงยาว (ปณ. แปลงยาว)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์แปลงยาว (PLAENG YAO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 173 หมู่ 7 ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
โทรศัพท์ : 038 851 201
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 24190

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • ตำบลหนองไม้แก่น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์แปลงยาว


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง