ที่ทำการไปรษณีย์พญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

 


ที่ทำการไปรษณีย์พญาเม็งราย (ปณ. พญาเม็งราย)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์พญาเม็งราย (PHAYA MENGRAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 177 หมู่ 10 ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 57290
โทรศัพท์ : 053 799 074
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 57290

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลตาดควัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
  • ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
  • ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
  • ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
  • ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  ปิดทำการ
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์พญาเม็งราย


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง