ที่ทำการไปรษณีย์บางแพ | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการ

 


ที่ทำการไปรษณีย์บางแพ (ปณ. บางแพ)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บางแพ (BANG PHAE POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 314 หมู่ 5 ถนนชูศักดิ์ ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 70160
โทรศัพท์ : 032 381 074
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 70160

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลดอนคา อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
  • ตำบลดอนใหญ่ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
  • ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
  • ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
  • ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
  • ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
  • ตำบลหัวโพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์บางแพที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ