ที่ทำการไปรษณีย์ขุนตาล จังหวัดเชียงราย

 


ที่ทำการไปรษณีย์ขุนตาล (ปณ. ขุนตาล)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ขุนตาล (KHUN TAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 7 หมู่ 1 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทรศัพท์ : 053 744 269
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 57340

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
  • ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
  • ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ขุนตาล


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง