ที่ทำการไปรษณีย์ป่าแดด จังหวัดเชียงราย

 


ที่ทำการไปรษณีย์ป่าแดด (ปณ. ป่าแดด)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ป่าแดด (PA DAET POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 185 หมู่ 4 ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย 57190
โทรศัพท์ : 053 761 043
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 57190

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
  • ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
  • ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
  • ตำบลศรีโพธิ์เงิน อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
  • ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  ปิดทำการ
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ป่าแดด


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง