ที่ทำการไปรษณีย์เวียงชัย จังหวัดเชียงราย

 


ที่ทำการไปรษณีย์เวียงชัย (ปณ. เวียงชัย)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เวียงชัย (WIANG CHAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 262 หมู่ 1 ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทรศัพท์ : 053 769 234
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 57210

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
  • ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
  • ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
  • ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
  • ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
  • ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
  • ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
  • ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์เวียงชัย


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง