ที่ทำการไปรษณีย์แม่สาย จังหวัดเชียงราย

 


ที่ทำการไปรษณีย์แม่สาย (ปณ. แม่สาย)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์แม่สาย (MAE SAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 120 หมู่ 5 บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ ซอย 12 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130
โทรศัพท์ : 053 731 402
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 57130

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
  • ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
  • ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
  • ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
  • ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
  • ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์แม่สาย


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง