ที่ทำการไปรษณีย์เวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

 


ที่ทำการไปรษณีย์เวียงแก่น (ปณ. เวียงแก่น)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เวียงแก่น (WIANG KAEN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 272 หมู่ 1 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 57310
โทรศัพท์ : 053 608 028
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 57310

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
  • ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
  • ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
  • ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  ปิดทำการ
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์เวียงแก่น


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง