ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยไคร้ จังหวัดเชียงราย

 


ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยไคร้ (ปณ. ห้วยไคร้)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยไคร้ (HUAI KHRAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 96 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57220
โทรศัพท์ : 053 763 009
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 57220

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
  • ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  ปิดทำการ
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ห้วยไคร้


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง