ที่ทำการไปรษณีย์นิคมพัฒนา จังหวัดระยองที่ทำการไปรษณีย์นิคมพัฒนา (ปณ. นิคมพัฒนา)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์นิคมพัฒนา (NIKHOM PHATTHANA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 1 หมู่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
โทรศัพท์ : 038 636 112
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 21180

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
  • ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
  • ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
  • ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  ปิดทำการ
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์นิคมพัฒนา


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง