ที่ทำการไปรษณีย์ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตที่ทำการไปรษณีย์ภูเก็ต (ปณ. ภูเก็ต)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ภูเก็ต (PHUKET POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 12/16 ถนนมนตรี ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 076 218 637
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 83000

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
  • ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
  • ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
  • ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
  • ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
  • ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ : 09.00-12.30 น.
วันอาทิตย์ : 09.00 - 12.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 09.00 - 12.00 น.

แผนที่ไปรษณีย์ภูเก็ตที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง
-------------------------------------------------------------------------------------------

เรื่องน่ารู้
ค่าส่งจดหมายและพัสดุในประเทศ ไปรษณีย์ไทย
อัตราค่าบริการ EMS ไปรษณีย์ไทย
รหัสไปรษณีย์จังหวัดภูเก็ต
รหัสไปรษณีย์ประเทศไทย 77 จังหวัด