ที่ทำการไปรษณีย์กะรน จังหวัดภูเก็ตที่ทำการไปรษณีย์กะรน (ปณ. กะรน)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์กะรน (KARON POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 185, 187, 189 ถนนปฎัก ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
โทรศัพท์ : 076 330 937
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 83100

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ : 9.00-12.30 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์กะรนที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง
-------------------------------------------------------------------------------------------