ที่ทำการไปรษณีย์ราไวย์ จังหวัดภูเก็ตที่ทำการไปรษณีย์ราไวย์ (ปณ. ราไวย์)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ราไวย์ (RAWAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่  4/2 หมู่ 5 ถนนวิเศษ ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
โทรศัพท์ : 076 381 393
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 83130

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
  • ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ : 09.00-12.30 น.
วันอาทิตย์ : 09.00 - 12.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 09.00 - 12.00 น.

แผนที่ไปรษณีย์ราไวย์ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง
-------------------------------------------------------------------------------------------