ที่ทำการไปรษณีย์จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

 


ที่ทำการไปรษณีย์จันทบุรี (ปณ. จันทบุรี)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์จันทบุรี (CHANTHABURI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 6 ถนนมหาราช ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039 327 239
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 22000

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
 • ตำบลคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
 • ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
 • ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
 • ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
 • ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
 • ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
 • ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
 • ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
 • ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
 • ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00
วันอาทิตย์ : 09.00 - 12.00
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 09.00 - 12.00

แผนที่ไปรษณีย์จันทบุรี


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

-------------------------------------------------------------------------------------------