ที่ทำการไปรษณีย์เหนือคลอง จังหวัดกระบี่ที่ทำการไปรษณีย์เหนือคลอง (ปณ. เหนือคลอง)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เหนือคลอง (NUEA KHLONG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 875 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130
โทรศัพท์ : 075 651 894
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 81130

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
  • ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
  • ตำบลคลองเขม้า อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
  • ตำบลโคกยาง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
  • ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
  • ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
  • ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
  • ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ : 09.00 - 12.00
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์เหนือคลอง