ที่ทำการไปรษณีย์นาจะหลวย | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการ

 


ที่ทำการไปรษณีย์นาจะหลวย (ปณ. นาจะหลวย)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์นาจะหลวย (NA CHALUAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 278 หมู่ 8 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 34280
โทรศัพท์ : 045 379 123
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 34280

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
  • ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
  • ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
  • ตำบลบ้านตูม อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
  • ตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
  • ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์นาจะหลวยที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง
อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ