ที่ทำการไปรษณีย์เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ที่ทำการไปรษณีย์เกาะลันตา (ปณ. เกาะลันตา)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เกาะลันตา (KO LANTA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 458-458/1 หมู่ 3 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150
โทรศัพท์ : 075 697 068
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 81150

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา
  • ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา
  • ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ : 09.00 - 12.30 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์เกาะลันตา