ATK ย่อมาจากอะไร? มีประโยชน์อย่างไร

คำถาม ... ATK ย่อมาจากอะไร? มีประโยชน์อย่างไร

เฉลย ...
ATK ย่อมาจาก Antigen Test Kit หรือ Rapid Antigen Test

ATK เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการรับมือกับการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยที่ ATK สามารถให้ผลการทดสอบการติดเชื้อได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การคัดแยกผู้ป่วยติดเชื้อออกจากผู้ไม่ติดเชื้อได้เร็ว และตัดวงจรการระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องตรวจการติดเชื้อโควิด-19 แบบ ATK


แต่การตรวจด้วย ATK ยังให้ความแม่นยำไม่ 100% เท่ากับการตรวจแบบ RT-PCR แต่ก็ถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพชนิดหนึ่งในการควบคุมโรคและการคัดแยกผู้ป่วย

การอ่านค่าของ ATK นั้นก็ทำได้ง่ายมาก กล่าวคือถ้าขึ้น 2 แถบ ก็หมายความว่าติดเชื้อ แต่ถ้าขึ้นขีดเดียวที่ตัว C ก็หมายความว่าไม่ติดเชื้อ แต่ถ้าขึ้นขีดเดียวที่ตัว T ก็หมายถึงว่าการตรวจครั้งนี้อ่านผลไม่ได้ ต้องตรวจซ้ำด้วย ATK ชุดใหม่อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ