ที่ทำการไปรษณีย์พานทอง จังหวัดชลบุรี

 


ที่ทำการไปรษณีย์พานทอง (ปณ. พานทอง)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์พานทอง (PHAN THONG POST OFFICE)
ที่อยู่ : 1/12 หมู่ 7 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
โทรศัพท์ : 038 451 119
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 20160

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
  • ตำบลโคกขี้หนอน อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
  • ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
  • ตำบลบางหัก อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
  • ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
  • ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
  • ตำบลหนองกะขะ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
  • ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
  • ตำบลหนองหงษ์ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
  • ตำบลหน้าประดู่ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์พานทอง


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

-------------------------------------------------------------------------------------------