ที่ทำการไปรษณีย์หนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

 


ที่ทำการไปรษณีย์หนองใหญ่ (ปณ. หนองใหญ่)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์หนองใหญ่ (NONG YAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 563 หมู่ 1 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
โทรศัพท์ : 038 219 201
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 20190

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
  • ตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
  • ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
  • ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
  • ตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์หนองใหญ่


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

-------------------------------------------------------------------------------------------