แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร | ข้อมูลแขวง พื้นที่ ประชากร รหัสไปรษณีย์ สถานที่ติดต่อ

แขวงชนะสงคราม เป็น 1 ในจำนวน 12 แขวงของเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเขตพระนครติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา สภาพโดยทั่วไปของแขวงเป็นแหล่งการค้าที่คับคั่งพอสมควร เป็นแหล่งเช็คอินที่ได้รับความนิยม เช่น บริเวณย่านการค้าถนนพระอาทิตย์ เป็นต้น ส่วนด้านการอยู่อาศัยไม่หนาแน่นมากนัก โดยเป็นแขวงที่มีประชากรน้อยที่สุดในกรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้แขวงชนะสงครามยังเป็นเขตอนุรักษ์เมืองเก่า มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์หลายแหห่ง เช่น วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร ป้อมพระสุเมรุ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ พิพิธบางลำพู พิพิธภัณฑ์เหรียญ และพระที่นั่งสันติชัยปราการ เป็นต้น

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับแขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด และแขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงตลาดยอด เขตพระนคร
  • ทิศใต้ ติดต่อกับแขวงตลาดยอด และแขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับแขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด (มีแม่น้ำเจ้าพระยาคั่นกลาง)


ภาพแสดงที่ตั้งแขวงชนะสงคราม เขตพระนคร

ข้อมูลสำคัญของแขวงชนะสงคราม


สถานที่ติดต่อ

สำนักงานเขตพระนคร เลขที่ 78 ซอยสามเสน 3 (วัดสามพระยา) ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทรศัพท์ : 0 2628 9066

แผนที่แขวงชนะสงครามความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ