20 อันดับ ดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ

ดวงจันทร์ หมายถึง ดวงดาว หรือ วัตถุอวกาศ ที่เป็นบริวารและโคจรรอบดาวเคราะห์ หรือดาวเคราะห์แคระ เป็นวัถุอวกาศที่มีลักษณะภายนอกเหมือนดาวเคราะห์ทั่วไปที่ไม่มีแสงในตัวเอง แต่มีขนาดเล็กกว่าและมวลน้อยกว่าดาวแม่ ดังนั้นจึงตกอยู่ในอิทธิพลแรงโน้มถ่วงของดาวแม่ ดวงจันทร์ขนาดใหญ่มักมีสัณฐานกลม ในขณะที่ดวงจันทร์ขนาดเล็กมักมีสัณฐานไม่กลม บางดวงก็มีรูปร่างคล้ายเมล็ดถั่ว

ในระบบสุริยะของเรานั้นมีดวงจันทร์ซึ่งเป็นบริวารของดาวเคราะห์และดาวเคราะห์แคระอยู่มากมาย บางดวงมีขนาดใหญ่มากกว่าดาวเคราะห์เสียอีก ในขณะที่บางดวงก็มีขนาดเล็กมากจนแยกแทบไม่ออกว่ามันคือดวงจันทร์หรืออุกาบาตกันแน่ วันนี้เรามาทำความรู้จักกับดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะกันดีกว่า เริ่มกันเลย...

20 อันดับ ดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ

อันดับ
ดวงจันทร์
ขนาด (ก.ม.)   
ดาวเคราะห์แม่
1 Ganymede       5,268 ดาวพฤหัส
2 Titan 5,151 ดาวเสาร์
3 Callisto 4,821 ดาวพฤหัส
4 Io 3,642 ดาวพฤหัส
5 Luna 3,474 โลก
6 Europa ‎3,122 ดาวพฤหัส
7 Triton 2,707 เนปจูน
8 Titania 1,578 ยูเรนัส
9 Rhea 1,527 ดาวเสาร์
10 Oberon 1,523 ยูเรนัส
11 Iapetus 1,470 ดาวเสาร์
12 Charon 1,212 พลูโต
13 Umbriel 1,169 ยูเรนัส
14 Ariel 1,158 ยูเรนัส
15 Dione 1,123 ดาวเสาร์
16 Tethys ‎1,060 ดาวเสาร์
17 Dysnomia 700 อีรีส
18 Enceladus 504 ดาวเสาร์
19 Miranda 471 ยูเรนัส
20 Proteus 420 เนปจูน

หมายเหตุ : ขนาดในที่นี้หมายถึงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง, หน่วยเป็นกิโลเมตร


จากตารางด้านบนจะพบว่าดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะคือ ดวงจันทร์แกนิมีด (Ganymede) ซึ่งเป็นดวงจันทร์ของดาวพฤหัส มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5,268 กิโลเมตร มีขนาดใหญ่กว่าดวงจันทร์ของโลก (Luna, ชื่อดวงจันทร์ของโลก) ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3,474 กิโลเมตรเกือบ 2 เท่าเลยทีเดียว นับว่าเป็นดวงจันทร์ที่น่าสนใจมากเลยทีเดียว ดังนั้นเรามาทำความรู้จักกับเจ้าดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะดวงนี้เพิ่มเติมกันดีกว่า


ดวงจันทร์แกนิมีด
ดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ

ดวงจันทร์แกนิมีด หรือ Jupiter III ถูกค้นพบโดยกาลิเลโอ นักวิทยาศาสตร์ผู้เรืองนามชาวอิตาลี เมื่อวันที่ 7 มกราคม ค.ศ. 1610 ต่อมากาลิเลโอจึงได้ตั้งชื่อดวงจันทร์ที่เพิ่งค้นพบนี้ว่าแกนิมีด (Ganymede) ซึ่งเป็นการตั้งชื่อตามเทพแกนีมีดในตำนานเทพเจ้ากรีก ผู้เป็น 1 ใน 4 ที่รักของเทพซูส นอกจากนี้กาลิเลโอยังค้นพบดวงจันทร์ขนาดใหญ่ของดาวพฤหัสอีก 3 ดวง โดยตั้งชื่อว่า ไอโอ (Io), ยูโรปา (Europa) และ คาลลิสโต (Callisto) ซึ่งทุกดวงถูกตั้งชื่อตามเทพเจ้ากรีกอันเป็นที่รักของเทพซูสทั้งหมด ซึ่งดวงจันทร์ทั้ง 4 ดวงนี้มักถูกเรียกรวมกัน กลุ่มดวงจันทร์ Galilean moon


ภาพแสดงการเปรียบเทียบขนาดดวงจันทร์แกนิมีดกับโลก
และ Luna ดวงจันทร์ของโลก

ดวงจันทร์แกนิมีดเป็นดวงจันทร์ดวงเดียวในระบบสุริยะที่ถูกค้นพบว่ามีสนามแม่เหล็กเป็นของตัวเอง โดยเป็นสนามแม่เหล็กพลังสูง และสูงกว่าสนามแม่เหล็กที่ดาวแม่หรือดาวพฤหัสส่งมาถึงตัวมันเองนับล้านเท่า พื้นผิวของดวงจันทร์ดวงนี้มีความซับซ้อนทางทางธรณีที่ชั้นผิวเปลือกสูงมากจนแทบไม่ต่างจากดาวเคราะห์หินทั่วไป เช่นดาวอังคารหรือดาวเคราะห์แคระพลูโต และผิวชั้นนอกยังขรุขระ มีทั้งเนินสูงและแอ่งหลุมลึก มีรอกแยกทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่มากมายเต็มไปด้วยหลุมอุกาบาต และยังมีการค้นพบน้ำแข็งเกาะอยู่ตามก้อนดินและก้อนหินตามพื้นผิวอีกด้วย


ภาพแสดงโครงสร้างภายในของดวงจันทร์แกนิมีด

ดวงจันทร์แกนิมีดอยู่ห่างจากดาวแม่หรือดาวพฤหัส 1,071,600 กิโลเมตร ซึ่งคิดเป็น 3 เท่าของระยะห่างจากดวงจันทร์ของโลกกับโลก แต่ใช้เวลาโคจรรอบดาวพฤหัส 1 รอบเพียงแค่ 7.15 วันเท่านั้น ซึ่งคิดเป็นความเร็วของการโคจรถึง 10.88 กิโลเมตรต่อวินาที ในขณะที่ดวงจันทร์ของโลกโคจรรอบโลก 1 รอบใช้เวลา 29 วัน 12 ชั่วโมง 44 นาที 2.9 วินาที คิดเป็นความเร็วการโคจร 1.022 กิโลเมตรต่อวินาที)


สรุปข้อมูลที่น่าสนใจของดวงจันทร์แกนิมีด

 • เส้นผ่านศูนย์กลาง 5,268 กิโลเมตร
 • ค้นพบเมื่อวันที่ 7 มกราคม ค.ศ. 1610 โดยกาลิเลโอ
 • ชื่ออื่น : Jupiter III
 • มีขนาดใหญ่กว่าดาวพุธ (ดาวพุธมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 4,879.4 กิโลเมตร)
 • มีสนามแม่เหล็กเป็นของตัวเอง สนามแม่เหล็กทำหน้าที่ปกป้องชั้นบรรยากาศของดาว
 • อยู่ห่างจากดาวพฤหัส 1,071,600 กิโลเมตร
 • โคจรรอบดาวพฤหัสใช้เวลา 7.15 วัน
 • ความเร็วในการโคจร 10.880 กิโลเมตรต่อวินาที
 • พื้นที่ผิว 8.72×10^7 ตารางกิโลเมตร (2.3 เท่าของดวงจันทร์โลก)
 • ปริมาตร 7.66×10^10 ลูกบาศก์กิโลเมตร (3.5 เท่าของดวงจันทร์โลก)
 • มวล 1.4819×10^23 กิโลกรัม (2.02 เท่าดวงจันทร์โลก หรือ 0.025 เท่าของโลก)
 • แรงโน้มถ่วง 1.428 m/s^2 (0.146 เท่าของโลก)
 • ก๊าซที่พื้นผิวดาวส่วนใหญ่เป็นก๊าซอ๊อกซิเจน


ภาพพื้นผิวของดวงจันทร์แกนิมีด
ถ่ายโดยยานอวกาศจูโน เมื่อปี 2021

คำศัพท์ที่น่าสนใจ

ดาวเคราะห์ หมายถึง ดาวหินหรือดาวแก๊ส ที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง โคจรรอบดาวฤกษ์ซึ่งเป็นดาวแม่ด้วยวงโคจรที่เสถียรและแน่นอน อาจจะมีดวงจัทร์เป็นดาวบริวาลหรือไม่ก็ได้ ในระบบสุริยะของเรามีดาวเคราะห์ 8 ดวง ได้แก่ ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก ดาวอังคาร ส่วนอีก 4 วงเป็นดาวแก๊ส คือ ดาวพฤหัส ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส และดาวเนปจูน

ดาวเคราะห์แคระ หมายถึง ดาวเคราะห์ตามคำนิยามปกติ แต่มักมีขนาดเล็ก มีวงโคจรไม่เสถียร และมักไม่อยู่ในระนาบตามแนวเส้นศูนย์สูตรของดาวแม่ ตัวอย่างดาวเคราะห์แคระ เช่น ดาวพลูโต และดาวอีรีส เป็นต้น

ดวงจันทร์ หมายถึง ดาว หรือ วัตถุอวกาศ ที่เป็นบริวารและโคจรรอบดาวเคราะห์ หรือ ดาวเคราะห์แคระ เป็นวัถุอวกาศที่มีลักษณะภายนอกเหมือนดาวเคราะห์ทั่วไป แต่มีขนาดเล็กกว่าดาวแม่ ดังนั้นจึงตกอยู่ในอิทธิพลแรงโน้มถ่วงของดาวแม่ ดวงจันทร์ขนาดใหญ่มักมีสัณฐานกลม ในขณะที่ดวงจันทร์ขนาดเล็กมักมีสัณฐานไม่กลม บางดวงก็มีรูปร่างคล้ายเมล็ดถั่ว


เกร็ความรู้

 • ดาวพฤหัสมีดวงจันทร์ทั้งหมด 95 ดวงที่ยืนยันแล้ว และยังมีการค้นพบเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ
 • ดาวเสาร์ดวงจันทร์ทั้งหมด 146 ดวงที่ยืนยันแล้ว และยังมีการค้นพบเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ
 • ดวงจันทร์ของโลกมีชื่อว่า Luna หรืออาจจะเรียกว่า The Moon ก็ได้
 • ดาวเคราะห์แคระพลูโตมีดวงจันทร์เป็นบริวารถึง 5 ดวง
 • ดาวพุธและดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์ที่ไม่มีดวงจันทร์บริวาร
 • ดาวเคราะห์แคระอีรีสที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2,326 กิโลเมตร แต่มีดวงจันทร์บริวารที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางถึง 700 กิโลเมตร
 • มีการค้นพบน้ำบนดวงจันทร์หลายดวง เช่น แกนิมีดและยูโปา ของดาวพฤหัส และเอนเซลาดัสของดาวเสาร์ เป็นต้น


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ